Raspodjela javnih prihoda u Federaciji Bosni i Hercegovine

U utorak, 15. februara u Sarajevu je održan prvi radni sastanak u vezi izrade metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosni i Hercegovine, što će biti osnova za izradu novog propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH. Po ovom zakonu i metodologiji godišnje se raspoređuje 2.5 milijardi KM u Federaciji BiH.

Općina Tešanj je u martu 2021. godine uputila Ustavnom sudu Federacije BiH Zahtjev za zaštitu prava lokalne zajednice u kojem je povrijeđeno pravo građana na jednakopravnost pred zakonom, a tiče se raspodjele javnih prihoda Federacije BiH, po kojoj su građani koji žive u općinama koje broje više od 60.000 stanovnika privilegovani za određeni iznos iz javnih prihoda čime je povrijeđeno pravo jednakopravnosti stanovnika općina koje broje manje od 60.000 ljudi.

Odlukom Vlade Federacije BiH, Općinski načelnik Suad Huskić, u ime Saveza općina i gradova FBiH, kao predstavnik svih općina i gradova, imenovan je za člana Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosni i Hercegovine.