Provođenje preventivnih mjera

U toku je nastavak aktivnosti na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava, kao i sanacija klizišta i odrona. Trenutno se izvode radovi na području MZ Novi Miljanovci. Izvođač radova je preduzeće TANS- PUTEVI d.o.o. Doboj jug.