Prekogranična saradnja Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora

U organizaciji Agencije za razvoj općine Tešanj održana je Konferencija na kojoj je predstavljen Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava, društveno zadovoljstvo, a koji je podržan kroz Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

Ukupna vrijednost projekta je 472.436,90 eura.

Fokus projekta su osobe i djeca sa poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a radit će se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Vodeći partner projekta je Agencija za razvoj općine Tešanj TRA u saradnji sa JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara, Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.

Detaljnije o projektu možete pogledati OVDJE