Poziv na javnu raspravu

Postupajući po Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Plana javne rasprave, Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK i Općina Tešanj organizuju Javnu raspravu o Nacrtu Zakona pružanju beslpatne pravne pomoći


Javna rasprava je planirana za 02.10.2013. godine (srijeda) sa početkom u 9,30 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.


Pozivaju se svi zainteresovani građani, organizacije i ustanove da iznesu svoje prijedloge i sugestije. Sve dodatne informacije možete preuzeti na stranici www.opcina-tesanj.ba, kontaktom na mail mirnes.dedukic@opcina-tesanj.ba ili na telefon 650-426.

Nacrt Zakona možete pogledati na: nacrt_zakona_o_besplatnoj_pravnoj_pomoci.pdf

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl.pravnik