Popis poljoprivrede

Federalni zavod za statistiku obavještava da će se na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH (“Sl. novine Federacije BiH” broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (“Sl. novine Federacije BiH” broj 9/22), u periodu od 15.10. do 30.10.2022. godine, na teritoriji općine Tešanj provesti Pilot Popis poljoprivrede.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku na uzorkom izabranim domaćinstvima.

Pilot Popis poljoprivrede je uobičajena aktivnost koja prethodi sveobuhvatnom popisu koji je planiram u 2023. godini.

Molimo građane za razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci su povjerljivi. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je odredbama Zakona o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.