PET ambalaža

Općinski načelnik sa saradnicima danas je imao sastanak sa direktorima škola, predstavnicima nevladinog udruženja “EKO-MLADI” i vlasnikom firme “EKO-SERVIS” na temu akcije prikupljanja PET ambalaže. Još jednom je zajednički ocijenjeno da akcija “SKUPLJAJMO PETice” zaslužuje najveća prizanja svim sudionicima te da je nakon 33 mjeseca od nenog početka prikupljeno preko 77 tona PET ambalaže ili 1.425.000 boca. Ovom prilikom je i “EKO-SERVIS” iskazao spremnost da se uključi u otkup prikupljene PET ambalaže jer je ova firma osposobljena i ima potrebna okolinska odobrenja za zbrinjavanje ne samo PET ambalaže nego svih sekundarnih sirovina izuzev stakla.