Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH

U ponedjeljak 7. juna u Općini Tešanj održan je sastanak i seminar u okviru projekta Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH .

Namjera projekta je da podrži progresivne lokalne samouprave u početnoj realizaciji njihove vizije digitalne transformacije u pametni grad. U fokusu je unapređenje spremnosti i kapaciteta JLS za procese modernizacije općinskih usluga koristeći, u svijetu prihvaćeni, smart city koncept i rješenja.

Pored strateškog aspekta i planskog pristupa digitalnoj transformaciji gradova, projektom je predviđena i implementacija projekta Pametni parking.

Sastanku su prisustvovali Općinski načelnik sa saradnicima, predstavnici kompanija Lanaco i DVC Solutions i Bit Alijansa, udruženje IT kompanija u BiH.

Pet općina u BiH, uključujući i Općinu Tešanj potpisalo je Memorandum o saradnji koji ima za cilj unaprijediti kapacitete jedinica lokalne samouprave za procese modernizacije općinskih usluga uz pomoć tehnologije i korištenje smart city koncepta rješenja. Projekat provodi GIZ po nalogu njemačkog Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj u partnerstvu sa kompanijama Lanaco i DVC Solutions i Bit Alijansom.