Operativni centar civilne zaštite (121)

Operativni centar civilne zaštite Općine Tešanj organizovan je i funkcioniše u okviru Službe civilne zaštite i organizacijski je spojen sa dojavnim centrom Profesionalne vatrogasne jedinice u jednu cjelinu. Zbog ovakve organizacije pokrivenost je po principu 24/7. Zadatak Operativnog centra je svakodnevno prikupljanje i obrada informacije i podataka o svim oblicima opasnosti, te primanju, pripremanju i slanju izvještaja o preduzetim mjerama i drugim aktivnostima prema nadležnim organima vlasti Općine, susjednim općinskim operativnim centrima, te operativnim centrima kantona, odnosno Operativnom centru Federacije. Pored toga, u uslovima prirodne i druge nesreće vrši uzbunjivanje i upozoravanje građana i prenosi naređenja nadležnog štaba civilne zaštite.

U skladu sa tim, Operativni centar civilne zaštite je u 2021. godini primio i obradio 1.521 informaciju u svakodnevnoj razmjeni informacija sa nadležnim institucijama putem telefona, a u skladu sa Listom pitanja o razmjeni informacija. Pored toga, obrađeno je (primljeno i proslijeđeno) 2.856 e-mail poruka putem službene e-mail pošte. Urađena su i proslijeđena 232 redovna i vanredna izvještaja prema nadležnim institucijama općine, Zeničko-dobojskog kantona, Federacije BiH i medijima. Urađeno je 29 informacija za web stranicu Općine, a evidentirano je i prijavljeno 16 prijava o pronalasku neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Također, sve je češća pojava da se putem telefona Operativnog centra traži angažovanje nadležnih hitnih službi (policije i Hitne pomoći). S toga još jednom podsjećamo građana na kratke brojeve hitnih službi na području općine Tešanj.

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE -121

POLICIJSKA STANICA – 122

PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA – 123

HITNA POMOĆ – 124