Općinski pravobranilac

Arijana Brkić

Tel. 00 387 32 655 010
Fax: 00 387 32 650 220
E-mail: arijana.brkic@opcina-tesanj.ba

Rođena 07. maja 1973. godine u Doboju. U periodu 1993.-2000. godine radi na poslovima nastavnika engleskog jezika u osnovnoj školi Rešad Kadić na Krndiji i predavača stručne grupe pravnih predmeta u Srednjoj stručnoj školi u Tešnju. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu u junu 2000. godine. U općinskom organu uprave se zapošljava u decembru 2001. godine, na poslovima stručni saradnik za normativno-pravne i protokolarne poslove u kabinetu Općinskog načelnika. Stručni ispit za rad u organu uprave polaže u martu 2003. godine. Pravosudni ispit polaže u junu 2008. godine, a .advokatski ispit u novembru 2010. godine. Za zamjenika Općinskog pravobranioca je imenovana u septembru 2011. godine, a za Općinskog pravobranioca u januaru 2016. godine.

Udata, majka dvoje djece.