Održavanje lokalnih cesta

U okviru redovnog održavanja lokalnih cesta na području općine Tešanj, u toku su radovi na košenju bankina uz lokalne ceste:

1. Ćatin greb – Jablanica – Bašići – Tugovići -Tešanj
2. Marin Han- Ljeskovac
3. Jelah Polje – N.Miljanovci (mekteb) – Palučak – Miljanovci (Osnovna škola)

4. Piljužići – Bobare – Kalošević
5. MUP – Raduša – Dž.Planje – O.Planje – Potočani (zvonik) – Mračaj
6. Raduša – Jevadžije – Jelah
7. Medakovo – (Dom Sira) – Lepenica (sportski poligon) – Tešanjka
8. (Dom Sira) – Šije – Izlaz na put M17 kod Belamionix-a (bivši Kosovčić)
9. Put kroz Rastoke

Radove na košenju bankina vrši JP RAD d.d. Tešanj, a po nalogu Službe za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj.