Održana sjednica Štaba CZ

Održana je redovna 19. sjednica Općinskog štaba civilne zaštite kojom prilikom su razmatrani izvještajni dokumenti za 2021. i planski dokumenti za 2022. godinu. Pored navedenih dokumenata Štab civilne zaštite se upoznao i sa Programom razvoja sistema zaštite i spašavanja za period 2022.-2026. godina, a donesen je i novi Poslovnik o radu Općinskog štaba CZ Tešanj usklađen sa aktivnostima koje su proizašle iz aktivnosti Štaba tokom pandemije virusa Covid-19. Usvojene su tri odluke i sedam zaključaka.