Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj sa početkom u 14,00 sati održana 17. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu

2.Prijedlog Odluke o provođenju izmjene dijela Regulacionog plana ”Poslovna zona Bukva” Tešanj

3.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije

4.Prijedlog Odluke o prodaji k.p. broj:1345/11 K.O. Miljanovci Donji

5.Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom dana 10.VI 2022. godine

6.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja

7.Analiza sportskih klubova i Udruženja na prostoru općine Tešanj

8.Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2021. godini na području općine Tešanj.

Na prijedlog Općinskog načelnika dnevni red je dopunjen sa dvije tačke dnevnog reda: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o prenosu prava na nekretninama u Mekišu i Prijedlog Odluke o obustavi postupka izbora i imenovanja članova OIK Tešanj.

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu. Budžet Općine Tešanj povećan je za 4 miliona maraka, tako da ukupan Budžet Općine Tešanj za 2022. godinu iznosi 26,5 miliona maraka.

I ostale tačke dnevnog reda, nakon diskusije, Vijeće je usvojilo.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 09.07.2022.godine u 21,00 sat i nedjelju, 10.07.2022.godine u 14,00 sati.