Održana 13. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 13,00 sati održana 13. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju 3 (tri) člana Općinske izborne komisije – izjašnjavanje,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju bunara PEB-5,
 3. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije,
 4. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2021. godinu,
 5. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2021. godinu,
 6. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2021. godinu,
 7. Izvještaj Općinskog načelnika za 2021. godinu,
 8. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih podsticaja u 2021. godini,
 9. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2021. godinu,
 10. Informacija o isporuci toplotne energije JP Toplana Tešanj u sezoni 2021/22.,
 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama.

Na početku sjednice, Predsjedavajući Vijeća je povukao 4. tačku dnevnog reda Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2021. godinu. O ovoj tački Vijeće će raspravljati na narednoj sjednici.

Najviše rasprave je bilo oko Informacije o isporuci toplotne energije JP Toplana Tešanj u sezoni 2021/22, koju je Vijeće nakon rasprave, uz zaključke prihvatilo.

I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je usvojilo.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 05.02.2022. godine u 21,00 sat i nedjelju, 06.02.2022. godine u 14,00 sati.