Obavijest za obveznike plaćanja komunalne naknade

U skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima ZDK, Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj, za svaku godinu utvrđuje obavezu plaćanja komunalne naknade.

S tim u vezi, pozivaju se svi obveznici plaćanja komunalne naknade, da ukoliko nisu izmirili svoje obaveze za 2021. godinu, to učine najkasnije do 31.03.2022 godine. Ovim pozivom nastojimo spriječiti sudske postupke.