Obavijest o izvođenju radova obnove šumskog prosjeka

Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Tuzla, dostavilo je obavijest da će u okviru redovnih aktivnosti na održavanju pogonske spremnosti dalekovoda u periodu mart-maj 2022. godine vršiti obnovu ranije uspostavljenog šumskog prosjeka, na dalekovodu DV 400 kV TS Tuzla 4-TS Stanari, a koji svojom trasom prolazi teritorijom općine Tešanj.

Predmetna sječa će se obavljati kako u privatnim tako i državnim šumama. Izvođač radova je firma Brković SM d.o.o. Zavidovići.