Novčana podrška proljetnoj sjetvi i zasnovanoj proizvodnji

U cilju podrške poljoprivrednoj proizvodnji, Općina Tešanj je izdvojila budžetska sredstva u iznosu od 80.000 KM, za podršku zasnovanoj biljnoj proizvodnji u 2021. i provođenje proljetne sjetve u 2022. godini.

Odlukom o novčanoj podršci biljnoj proizvodnji definisani su kriteriji koje moraju ispuniti poljoprivredni proizvođači, fizička lica i obrti za ostvarivanje prava na novčanu podršku.

Shodno Odluci, nadležna Služba je izvršila provjeru ažuririranih podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava, kao i dodatne provjere, te sačinila spisak korisnika sa obračunatim iznosom podrške koji će biti uplaćen na žiro račune korisnika.

Nadamo se da će ova dodatna podrška proljetnoj sjetvi pomoći poljoprivrednicima u održivosti i daljem razvoju poljoprivredne proizvodnje.