Nastavak radova na izgradnji kanalizacije Šije

U toku su radovi na izgradnji kanalizacije Šije – izgradnja glavnog kolektora koji se finansiraju iz Programa utroška sredstava vodnih naknada ZDK. Ugovorom su predviđeni zemljani radovi iskopa sa polaganjem cjevovoda, izrada revizionih šahtova i ispitivanje ugrađene instalacije. Izvođač radova je firma KM gradnja doo Tešanj, a nadzor vrši firma TALWEG doo Tuzla.