Narandžasto upozorenje na obilne padavine

Federalni hidrometeorološki zavod BiH je izdao narandžasto upozorenje za šire područje Bosne i Hercegovine zbog mogućih obilnijih padavina u kraćem periodu za period od 16.07. ( od 15:00 sati) do 19.07.2021. godine (do 23:00 sata). Prema najavi mogući su jači lokalni pljuskovi sa 30-50 litara kiše po metru kvadatnom u vremenskom intervalu od dva do tri sata i isti mogu usloviti bujične poplave i poplave u urbanim sredinama.

S tim u vezi, upozoravamo stanovništvo na preduzimanje mjera u cilju smanjenja uticaja bujičnih voda i mogućih poplava stambenih i drugih objekata sa posebnim naglaskom na blagovremenu provjeru i pročišćavanje propusta, prihvatnih i odvodnih kanala, slivnika, kao i uklanjanje prepreka iz kanala i vodotoka koje mogu dovesti do stvranja barijera i izlivanja vode.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE