Nadzor i mjerenje zagađenja rijeke Tešanjke

Tokom protekle 2021. godine Općina Tešanj je vršila monitoring nad vodotokom rijeke Tešanjke, gdje se svaka tri mjeseca vršilo laboratorijsko mjerenje kvaliteta vode na lokacijama: Sastavci, Toplana, Medakovo i Tešanjka. Ovo je rađeno kako bi se pratio uticaj ispuštanja otpadnih voda na vodotok. Identifikovana su ukupno 33 (trideset tri) izlivna mjesta i to: sanitarnih otpadnih voda, tehnoloških otpadnih voda, oborinskih voda, a među njima su i ona koja tokom monitoringa nisu bila u upotrebi.

Shodno godišnjem dobu i oborinskim padavinama, varirale su i referentne granične vrijednosti otpadnih voda na navedenim lokacijama, gdje je na lokaciji Medakovo koja označava kraj industrijske zone mjerenje pokazalo najveće odstupanje kako je prikazano u dijagramu.

Utvrđena su tri činjenična stanja koja se mogu okategorisati kao incidentna. Shodno utvrđenim stanjima upućeno je pet prijava Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i dvije prijave Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, gdje su nadležne inspekcije izdale rješenja za uklanjanje nepravilnosti kao i prekršajne naloge.

U ovoj 2022. godini ćemo nastaviti stalni nadzor i laboratorijsko mjerenje rijeke Tešanjke, te nadzor nad tačkama ispusta.