Nacrt Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-1995

Općinsko vijeće Tešanj je na 11. sjednici održanoj 30.09.2013.godine usvojilo Nacrt Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-1995 godina te istu uputilo na javnu raspravu. Javna rasprava će trajati 15 dana od 02.10.2013.godine odnosno do 17.10.2013.godine.

Usmeni dio javne rasprave će se održati u sali Općinskog vijeća dana 11.10.2013.godine (petak) u 14,00 sati. Zainteresovani svoje sugestije , primjedbe i prijedloge mogu iznijeti usmeno na javnoj raspravi , pismeno ili putem maila nerminka.handzic@opcina-tesanj.ba

Nacrt Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-1995 godina možete pogledati na:

odluka tekovine nacrt.pdf

tekovine odbrane_ program nacrt.pdf