Nacrt budžeta – javna rasprava

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, organizacije i ustanove da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt budžeta Općine Tešanj za 2014. godinu koji je Općinsko vijeće Tešanj prihvatilo i uputilo u javnu raspravu na 12. sjednici, održanoj dana 31.10.2013. godine.Usmeni dio javne rasprave održat će se u sali Općinskog vijeća Tešanj dana 14.11.2013. godine sa početkom u 11,00 sati i 18.11.2013. godine sa početkom u 15,00 sati.Nacrt budžeta je istaknut na internet stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba i infopultu u zgradi Općine, te u uredima Jelah, Kalošević, Šije i Tešanjka.Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove, putem prijemne kancelarije ili na e-mail samir.brka@opcina-tesanj.ba do 30.11.2013. godine.

Nacrt Budžeta možete pogledati na: nacrt_2014.pdf

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

 Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc