Meteo alarm

Federalni hidrometeorološki zavod BiH je izdao narandžasto upozorenje za 03.11.2021. godine. Meteorološka pojava na koju se odnosi upozorenje, a zahvata i područje općine Tešanj, je olujni vjetar sa udarima i preko 70 km/h i najavljen je za period od 16:00 do 23:59 sati. S tim u vezi preporučuje se preduzimanje neophodnih mjera u cilju smanjenja mogućih šteta na materijalnim dobrima uzrkovanih udarima vjetra.

Agencija za vodno područje rijeke Save je izdala Informaciju o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save sa potrebom pojačanog praćenja vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save za period od 03.11. do 07.11.2021. godine. Informacija je, kako se navodi, izrađena na osnovu prognoze vremena za naredna četiri dana i rezultata prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za rijeke u slivu rijeke Save. Prema istim, očekivana eventualna lokalna izlijevanja moguća su na bujičnim vodotocima. S toga se preporučuje redovno praćenje vodostaja i stanja na svim vodotocima za navedeni period, kao i pojačan oprez stanovništva koji živi uz vodotoke.

Napominjemo da je Informacija data na osnovu prognoziranih podataka padavina, tako da promjena vremenske prognoze za navedeni period može uticati i na stanje vodostaja.