Komuniciranje sa strankama

U organizaciji Agencije za državnu službu FBiH, u Općini Tešanj je održana obuka za službenike na temu Komuniciranje sa strankama. Predavač je bio Admir Arnautović. Osim teorijskog dijela obuke, tokom dana, rađene su i praktične vježbe.