Realizacija Liste kapitalnih projekata, I faza

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke “Realizacija Liste kapitalnih projekata, I faza” možete pogledati ovdje