Javni oglas za prijem u radni odnos u Općinu Tešanj

Javni oglas za prijem u radni odnos u Općinu Tešanj možete pogledati ovdje

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje

Rok za podnošenje prijava je 4.11.2019. godine.
Prijave sa potrebnim dokumentima slati preporučeno na adresu: Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 1, sa naznakom za „Javni oglas za prijem u radni odnos broj 08-34-1-3312/19“ ili predati na šalterima Općine
Tešanj.

Napomena: Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.