Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju ulice od Šarenog mekteba do benzinske pumpe Ina

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati OVDJE