Izgradnja novog objekta JU Centar za socijalni rad Tešanj – III faza”

Odluku o poništenju postupka javne nabavke radova “Izgradnja novog objekta JU Centar za socijalni rad Tešanj – III faza” možete pogledati na linku.