Informacija o pregovaračkom postupku: Uređenje prostora pored bazena na Kiseljaku

Informaciju o pregovaračkom postupku: Uređenje prostora pored bazena na Kiseljaku možete pogledati ovdje