Informacija o pregovaračkom postupku: Realizacija liste kapitalnih projekata, faza I

Informaciju o pregovaračkom postupku: Realizacija liste kapitalnih projekata, faza I možete pogledati ovdje