Informacija o pregovaračkom postupku: Radovi na sanaciji od prirodne nesreće

Informaciju o pregovaračkom postupku: Radovi na sanaciji od prirodne nesreće možete pogledati ovdje