Dopuna Plana javnih nabavki općine Tešanj za 2020. godinu

Odluku o dopuni Plana javnih nabavki općine Tešanj za 2020. godinu možete pogledati ovdje