Javna rasvjeta na području općine Tešanj

Izvršeno je detaljno snimanje javne rasvjete na teritoriji općine Tešanj. Popis javne rasvjete je urađen u svim mjesnim zajednicama, a popisna baza podataka sadrži GPS lokaciju stubova i rasvjetnih tijela, vrstu napajanja i tip rasvjetnih tijela. Svi podaci su uneseni u GIS bazu podataka.

Ukupno je snimljeno 7874 rasvjetnih tijela i 7439 stubova javne rasvjete. Sve lokacije su označene pripadajućim brojem. Ukupan trošak električne energije za javnu rasvjetu u 2021. godini je bio cca. 317 000 KM.