Javna rasprava: Nacrt odluke o administrativnim taksama i naknadama

Općinsko vijeće Tešanj na 13. sjednici održanoj 28.11.2013. godine donijelo je zaključak da se Nacrt odluke o administrativnim taksama i naknadama uputi na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju usmenom dijelu Javne rasprave koji je zakazan za:

  • 11.12.2013. godine (srijeda) u 15,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj i

  • 13.12.2013. godine (petak) u 14,00 sati u općinskom uredu u Jelahu.

 

Zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti najkasnije do 19.12.2013. godine Službi za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu, putem prijemne kancelarije ili na e-mail mirnes.dedukic@opcina-tesanj.ba.


Nacrt odluke, tarifnik i pregled izmjena tarifnika možete pogledati na:

nacrt_odluka o administrativnim taksama.pdf

tarifnik opcinskih administrativnih taksi i naknada.pdf

pregled novih taksi.pdf