Izrada Projekta SUG i sistema veza

U toku je izrada Projekta Sistema za uzbunjivanje građana (SUG) općine Tešanj i sistema veza kao integralne platforme za podršku ovom sistemu. Aktivnosti se provode u okvirima Programa razvoja sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Tešanj za period 2017.-2021. godina. U skladu sa tim proteklih dana održan je sastanak i izvršen obilazak područja općine Tešanj, te izvršena potrebna mjerenja u cilju izrade Projekta. Projektant su Vatrosistemi d.o.o Sarajevo.