Izgradnja objekta osnovne škole u Medakovu, Faza IA

U toku su radovi na Izgradnji objekta osnovne škole u Medakovu, Faza IA. Odabrani izvođač radova nakon provedene procedure javne nabavke je INTER doo Tešanj. Nadzor nad radovima vrši ARH Studio doo Tešanj. Projekat se nalazi na usvojenoj Listi kapitalnih projekata-projekat od općeg značaja za 2020. godinu. Ugovoreni radovi bit će finansirani iz budžeta Općine i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.