Isplata poticajnih sredstava za proljetnu sjetvu

Općina Tešanj će od 10.08.2020. godine otpočeti sa isplatom poticaja za ovogodišnju sjetvu poljoprivrednim proizvođačima kojim su odobrana sredstva po Javnom pozivu. Isplata 205.260 KM izvršit će se na račun 433 poljoprivrednih proizvođača prema spisku sa konačne liste korisnika.

 

NAPOMINJEMO poljoprivredne proizvođače koji su se prijavili za poticanje proljetne sjetve i čiji su zahtjevi odobreni da su obavezni potpisati se na konačnu listu korisnika. Isplata na račun poljoprivrednog proizvođača neće se izvršiti dok se isti ne potpiše na konačnu listu. Potpisivanje će se vršiti svakim radnim danom u zgradi Općine od 10.08. do 21.08.2020. godine.

 

Više informacija može se dobiti na telefon: 032 653 915, kontakt osoba Tamara Turkić.