Ispitivanje zagađenosti zemljišta

Općina Tešanj je u periodu 2012.-2015. godina u saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju iz Sarajeva izvršila 4 ciklusa ispitivanja na 14 mikro lokacija sa ciljem utvrđivanja zagađenosti zemljišta teškim metalima, zajedno sa pH vrijednostima. Obuhvaćena područja su Bukva, Novo Selo, Jelah, Jelah Polje, Jevadžije, Hrvatinovići i Šije. Također, Općina Tešanj je u vezi sa ispitivanjem zemljišta, na 2 mikro lokacije (Jevadžije i Miljanovci) izvršila ispitivanje biljaka na prisutnost teških metala u istim sa tri biljna uzorka. Zadnja aktivnost uzorkovanja i ispitivanja zemljišta vršena je nakon poplava 2014. godine.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE