Efikasnost u radu

Za uposlenike Općine Tešanj organizovana je jednodnevna obuka na temu Efikasnost u radu – bolje korištenje radnog vremena i drugih resursa, kontrola stresa. Predavač je bila Uma Isić, eksterni trener Agencije za državnu službu FBiH.

Ciljevi obuke su bili kako prepoznati aktivnosti koje troše vrijeme, postavljanje vlastitih ciljeva i prioriteta, i poboljšavanje vlastite sposobnosti upravljanja vremenom. Osim toga, na obuci se govorillo o prepoznavanju elemenata stresa u svakodnevnom radu i iskoristivosti vlastite snage i mogućnosti za efikasno upravljanje stresom, te povećanju efikasnosti u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka.