Deminiranje MSP Jugozapad Tešanj

U Općini Tešanj je održan sastanak predstavnika Općine Tešanj sa predstavnicima Američke ambasade u BiH, Međunarodnog povjerilačkog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF) i predstavnika NVO Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH. Sastanak je upriličen u cilju usaglašavanja daljih aktivnosti i završetka izrade projekta deminiranja MSP Jugozapad Tešanj, čime bi u konkretnom slučaju područje općine Tešanj u potpunosti bilo očišćeno od površina sa zaostalim minama. Na sastanku je najavljeno da će 4. aprila započeti aktivnost na realizaciji navedenog projekta deminiranje, te da je do tada neophodno provesti sve potrebne aktivnosti svako iz svoje nadležnosti.