Čišćenje nekropole stećaka u Kaloševiću i divljih deponija u Trepču

Tokom proteklog vikenda, na prostoru općine Tešanj organizovane su dvije akcije čišćenja.

Na području MZ Trepče 20 volontera je uklonilo četiri divlje deponije smeća.

Druga akcija čišćenja je održana u MZ Kalošević, tokom koje je locirana nekropola, možda i najvećih stećaka na ovim prostorima. Površina je očišćena od rastinja i sitnog drveća, te se dobio i pristup stećcima. Ovi stećci do sada nisu evidentirani, a ukupna površina na kojoj se nalaze je skoro 3.000 m2. U akciji je učestvovalo više od 25 volontera iz Tešnja, Jelaha, Kaloševića i Mrkotića.

Akcija čišćenja je usaglašena i vodi se sa Medžlisom islamske zajednice Tešanj, Džematom Kalošević, MZ Kalošević, Muzejom Tešanj. Akcije su podržali i vijećnici u Općinskom vijeću Tešanj Sedina Hodžić, Nermin Deljkić i Senad Hasanbašić.

Volonteri imaju namjeru nastaviti sa aktivnostima, uz podršku Općine Tešanj. Akcija je organizovana povodom Dana volontera koji se obilježava 5. decemra. Projekat je nastao kroz realizaciju ciljeva iz Strategije Općine Tešanj.