Čestitka u povodu 8. marta – Međunarodnog dana žena

.

Sa željom da se uloga žene u našem društvu razvija na najbolji način i da se afirmacija žene postigne kroz njene vrline kao nova vrijednost našeg društva, svim ženama čestitamo 8. mart – Dan žena.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Veran Kaser, dipl. ing. inf. teh.

OPĆINSKI NAČELNIK
Fuad Šišić, dipl. ing. maš.