Čestitka predsjedavajućeg Općinskog vijeća u povodu 8. marta – Dana žena

dovoljno uključene u institucije i proces odlučivanja.
Nadam se da se nećemo prisjetiti prava žena i ravnopravnosti polova samo na ovaj dan.
Sa željom da se ove stvari promijene, svim ženama općine Tešanj,

Čestitam 8. mart – Dan žena.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Kaser, dipl. ing. inf. teh.