Brojne akcije povodom Dana planete

Na poziv Općine Tešanj, a povodom Dana planete Zemlje, brojna udruženja građana su održala ili će održati akcije podrške obilježavanju ovoga dana. Akcije imaju za cilj čišćenje putnih trasa, jezera, planinarskih staza, manjih deponija, izletišta, ali i uljepšavanje javnih površina sa novim zasadima cvijeća i drveća. Neka udruženja su angažovala i mašinsku podršku. Predstavnici Pozorišta iz Tešnja su održali manji performans u gradu, noseći prigodne poruke i dijeleći prigodan propagandni materijal, cekere kao podsjetnik na ovaj dan. Sav prikupljeni otpad će biti zbrinut putem javnog komunalnog preduzeća RAD Tešanj.

Općina Tešanj se ovim putem zahvaljuje svim učesnicima u akciji. Nadamo se i očekujemo da će trud koji zajedno ulažemo u podizanje svijesti o potrebi čuvanja planete, dati očekivane rezultate i potaknuti sve članove zajednice da značajnije podrže ovakve aktivnosti. Imamo samo jednu planetu Zemlju, čuvajmo je, poruka je učesnika akcija.