Asfaltiranje puteva u MZ O. Planje i MZ Karadaglije

Završeni su radovi na asfaltiranju puta O. Planje-Jevadžije u MZ O. Planje. U toku su pripreme za asfaltiranje na putu Gromulja-Pilićarnik u MZ Karadaglije. Izvođač radova je firma Geo-put doo Maglaj. Nadzor radova je PROJEKT MENAGER AT&ŠE doo Tešanj.

Sredstva za realizaciju navedenih projekata su obezbijeđena u Budžetu Općine.