Asfaltiranje puteva u MZ Dž. Planje i MZ Bukva

Završeni su radovi na asfaltiranju puta Žile-Smreče u MZ Džemilić Planje. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Završeni su radovi i na asfaltiranju puta Dedići u MZ Bukva. Izvođač radova je firma AB-TRANS d.o.o.  Tešanj.

Sredstva za realizaciju navedenih projekata su obezbijeđena u Budžetu Općine Tešanj.