Asfaltiranje dionice puta u MZ Tešanj

U sklopu realizacije Liste kapitalnih projekata za 2021. godinu, završeno je asfaltiranje ulice Ali-paše Hećimovića, krak u MZ Tešanj. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug. Nadzor radova je firma Inpros d.o.o. Mostar.

Sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Tešanj i od građana.