Asfaltiranje puta Mrkotić-Kalošević

U toku su završni radovi asfaltiranja na putu Mrkotić-Kalošević. Projekat je planiran i realizuje se sa Liste kapitalnih investicija za 2021. godinu. Sredstva su obezbijeđena u Budžetu Općine Tešanj i znatnim učešćem građana.

Izvođač radova je firma Dobojputevi dd Doboj Jug, Nadzor vrši firma Inpros doo Mostar.