Aktvnosti na deminiranju MSP Oraš Planje

U toku je deminiranje projektnog zadatka MSP Orašje Planje, ID 72, površine 522.000 m2 kojeg provodi Udruženje Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH Sarajevo, u saradnji sa BHMAC-Regionalnim uredom Tuzla. Ciljanim istragama na projektnom zadatku pronađena je značajna količina minskoeksplozivnih i neeksplodiranih sredstava koja je i uništena u skladu sa procedurama. Aktivnosti na deminiranju se i dalje nastavljaju utvrđenom dinamikom, a relizacijom ovog projekta područje Oraš Planja će biti oslobođeno od površina koje su definisane kao sumnjive na minsku opasnost.