Administrativna procedura Preuzmi obrazac
Početak rada u okviru pravnog lica download
Obavljanje obrta - prevozničke djelatnosti download
Osnivanje trgovačke radnje download
Osnivanje ugostiteljske radnje za fizicka lica download
Privremeni prekid obavljanja djelatnosti download
Odobrenje za nastavak rada nakon privremenog prestanka obavljanja djelatnosti download
Prestanak obavljanja djelatnosti download
Odobrenje za produženo radno vrijeme download
Izmjena odobrenja za rad - promjena poslovnog sjedišta download
Obavljanje obrta ili srodne djelatnosti download
Obavljanje prijevoza za vlastite potrebe download
Obavijest o početku rada u okviru pravnog lica - trgovine download
Izmjena odobrenja za rad - promjena predmeta poslovanja download
Prenos obrtnice u okviru obavljanja obrta srodne djelatnosti za fiicka lica download
Administrativna procedura Preuzmi obrazac
Povrat pogrešno ili više uplaćenih novčanih sredstava download
Pristup informacijama download
Zahtjev za izdavanje kopije dokumenta download
Administrativna procedura Preuzmi obrazac
Lična invalidnina download
Ponovna ocjena invalidnosti - pogoršanje stanja download
Mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnog odlikovanja download
Zdravstveno osiguranje boračkih populacija download
Ostvarivanje prava na troškove za sahrane-dženaze download
Stipendije BiZ download
Pomoć u liječenju i nabavci lijekova download
Banjsko-klimatsko lijecenje boračkih kategorija download
Stambeno zbrinjavanje download
Nabavka ortopedskih i drugih pomagala i njihova opravka download
Pomoć u nabavci udžbenika download
Dodjela prehrambenog paketa download
Pravo na porodičnu invalidninu download
Zahtjev za poticaj zapošljavanju download
Zahtjev za poticaj samozapošljavanju - Program "Biznis plus" download
Zahtjev za poticaj samozapošljavanju - Program "Prvi biznis" download
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu download
Ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilizirane branioce mlađe od 57 godina download
Zahtjev za priznavanje prava na pomoć u slučaju smrt DB-troškovi dženaze prema Federalnom Ministarstvu download
Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu DB-povratnika u entitet RS ili Brčko Distrikt BiH download
Priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobiliziranog branioca download
Ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za supružnike umrlih demobiliziranih branioca download
Administrativna procedura Preuzmi obrazac
Odobrenje za gradnju u putnom pojasu download
Raskopavanje javnih površina download
Priključak na lokalnu i nekategorisanu cestu download
Odobrenje za izgradnju i rekonstrukciju objekata i instalacija na lokalnoj i nekategorisanoj cesti i unutar cestovnog zemljišta download
Oslobađanje od plaćanja troškova priključne takse na vodovod i kanalizaciju download
Saglasnost na projektnu dokumentaciju za elektroenergetske objekte download
Administrativna procedura Preuzmi obrazac
Prethodna vodna saglasnost download
Vodna saglasnost download
Vodna dozvola download
Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata download
Zahtjev za općinski poticaj poljoprivredi putem stranke download
Poticaj - pčelarstvo download
Poticaj - proizvodnja mlijeka download
Poticaj - proizvodnja povrća za otkup download
Poticaj - proizvodnja u plastenicima i staklenicima download
Poticaj - tov junadi download
Poticaj - proizvodnja voća za otkup download
Administrativna procedura Preuzmi obrazac
Izvod iz planskih dokumenata download
Produženje rješenja o urbanističkoj saglasnosti download
Izmjena urbanističke saglasnosti download
Urbanistička saglasnost download
Odobrenje za upotrebu objekta download
Uvjerenje iz stambene oblasti download
Odobrenja za građenje download
Izmjena odobrenja za građenje download
Legalizacija bespravno izgrađenih objekata download
Imovinsko - pravna oblast download
Uvjerenje iz službene evidencije download
Uvjerenje za zahvate za koje nije potrebno izdavanje odobrenja za građenje i urbanističke saglasnosti download
Administrativna procedura Preuzmi obrazac
Prijava na konkurs za dodjelu stipendije Ministarstva obrazovanja ZDK download
Prijava na konkurs za dodjelu finansijske podrške školovanju download
Priznanje prava na zdravstveno osiguranje učenika i studenata download
Prestanak prava na zdravstveno osiguranje učenika i studenata download
Zahtjev za poticaj samozapošljavanju download
Administrativna procedura Preuzmi obrazac
Izdavanje sanitarne saglasnosti download
Zahtjev za inspekcijski nadzor sanitarnog inspektora po zahtjevu stranke download
Prijava početka građevinskih radova download
Izdavanje sprovodnice za prenos umrlog lica download
Inspekcijska kontrola download
Administrativna procedura Preuzmi obrazac
Obuka radnika iz PPZ-a download
Uvjerenje o gašenju požara download
Obezbjeđenje javnog skupa download
Prijava štete od prirodnih i drugih nepogoda download